Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-007a - Maandelijkse vogeltellingen

Beschrijving: Watervogeltellingen Zeeschelde: maandelijks worden bij laagtij vanop schepen watervogels geteld van aan de grens tot Gent en het stukje Rupel tot aan de oude kanaalarm.
Planning metingen: Beneden Zeeschelde: jaarrond midmaandelijks bij laagtij
Boven Zeeschelde, Rupel en Durme: Maandelijks jaarrond BoZe, Maandelijks in de winter
Bovenlopen: Maandelijks in de winter

Datarapport jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Erika Van den Bergh (erika.vandenbergh@inbo.be)
Koen Devos (koen.devos@inbo.be)
Opmerkingen: Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: