Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-008 - Zoogdieren

Beschrijving: Alle waarnemingen van zeehond, bever en otter in het Schelde-estuarium worden jaarlijks opgespoord en verzameld.
Planning metingen: jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: dr. Wim Mertens (wim.mertens@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: