Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-010 - zuurstof (periodiek)

Beschrijving: Maandelijks vinden vaartochten plaats van Vlissingen tot Schaar van Ouden Doel (MWTL = Monitoring Waterstaatskundige Toestand des Lands). In de zomermaanden wordt de vaartocht 2x per maand gevaren. Daarnaast worden in het mondingsgebied 3 stations bemonsterd: Wielingen, Walcheren 2 en Walcheren 20. Wielingen is een aparte meettocht evenals Walcheren 2 en Walcheren 20.
Hierbij worden op min of meer vaste plaatsen monsters genomen en afgeleverd aan het labo voor analyse. In verband met het getij wordt ook altijd saliniteit gemeten.
Planning metingen: Maandelijks, 2X per maand in de zomer.
Westerschelde: start 1 uur voor hoogwater in Vlissingen
Monding: Wielingen start 1 uur na hoogwater ter plaatse,6x per jaar
Noordzee: Walcheren 2 en 20: Willekeurig, maandelijks
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Servicedesk data

Bezoekadres: Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft
Postadres: Postbus 5023
2600 GA Delft
Telefoon: +31 152 757 700
Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen: Voor metalen en organische MVO is aantal meetbare relevante stoffen ? sinds 1972. De programma’s zijn meermaals aangepast. Voor zwevendstof, pigment in algen, POC, N en P valt meetreeks samen met die v opgeloste stoffen en fysisch-chemische metingen
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: