Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

O-EF-V-008a - Vissen (Glasaal)

Beschrijving: O-EF-V: glasaalbemonstering Wichelen
Planning metingen: Jaarlijkse herhaling
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Johan Coeck (johan.coeck@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: