Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-EF-V-008 - Vissen (NOP)

Beschrijving: O-EF-V: Evolutie van de functie van natuurontwikkelingsprojecten (NOP) voor vissen.
Planning metingen: elke 3 jaar / voorjaar; zomer; najaar
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Jan Breine (jan.breine@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: