Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-N-001 - Waterstanden - Getij

Beschrijving: Inwinning waterstanden t.o.v NAP via het Landelijk Meetnet Water.

Station Schaar van de Noord is in 2013 opgegeven
Planning metingen: elke 10 min
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Servicedesk Data
Bezoekadres: Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft
Postadres: Postbus 5023
2600 GA Delft
Telefoon: +31 152 757 700
Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: