Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-N-010 - Lodingen hoofd- en nevenvaarwateren (ECS)

Beschrijving: Deze lodingen (multibeam) worden uitgevoerd rond de vaarwegen, rijkshavens bruggen in het Deltagebied. Deze worden 1 tot 2 keer per jaar uitgevoerd. De gegevens worden ingewonnen volgens landelijk vastgestelde normen en voorschriften (RWSV’s). De plaatsbepaling wordt met RTK-dGPS bepaald.
Aanvullende toepassing:
De gegevens worden verwerkt in Digitale Terrein Modellen en hydraulische en morfologische modelschematisaties
Planning metingen: jaarlijks tot twee maal per jaar.
Deze datainzameling is gestopt.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Servicedesk data

Bezoekadres: Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft
Postadres: Postbus 5023
2600 GA Delft
Telefoon: +31 152 757 700
Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen: Deze datainzameling is gestopt.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: