Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-N-013 – Bestortingen Westerschelde (voorheen P-MD-N-013)

Beschrijving: De meeste bestortingen zijn/worden in de Westerschelde om twee redenen aangebracht:

1. om te voorkomen dat de onderwateroever verder erodeert en op deze manier de stabiliteit van de zeewering negatief beïnvloed;

2. om te voorkomen dat door erosie van de geulwand de hydraulische bochtstralen van het hoofdvaarwater negatief worden beïnvloed (geulwandverdedigingen).

Op enkele plaatsten in de vaargeul (Pas van Rilland) zijn ook kabelstraten bestort (zinkstukken). Verder is de bodem rond de div. nollen en strekdammen bestort.
Planning metingen: Geulwandverdedigingen vanaf 1992, overige onbekend.
Uitvoerende organisatie:
Conctact: Contact: Rijkswaterstaat Zee en Delta
Afdeling Netwerkmanagement, district Zee en Delta zuid
Bezoekadres: Buitenhaven 2
4531BX Terneuzen
Postadres: Postbus 556
3000 AN Rotterdam

Telefoon: +31 (0)118-622000
Opmerkingen: De bestortingen liggen voornamelijk daar waar de diepe geul zich direct langs de zeewering bevindt of waar de bochtstralen klein zijn (scherpe bocht). Geulwandverdedigingen vanaf 1992
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam Telefoon: +31 (0)118-622000
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: