Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-N-014 - Detailloding geulwandverdedigingen

Beschrijving: Opname van geulwandverdedigingen gebeurt op vooraf gedefinieerde vakken. De opnames worden gebiedsdekkend uitgevoerd met behulp van een schip met multibeam (vanaf 2010, voorheen singlebeam waarbij raaien door het betreffende vak worden gevaren).
Lodingen worden hoofdzakelijk gebruikt ter controle van de stabiliteit van de bestorting en de onverdedigde bodem te toetsen op mogelijk ongunstige erosieprocessen (bijv. onder- en achterloopsheid).
De droogvallende delen (achterliggend slik) werden tot 2006 aanvullend opgenomen met RTK. Tegenwoordig worden de jaarlijkse laseraltimetrieopnames gebruikt om het achterliggende slik op ontwikkelingen te bestuderen
Planning metingen: 1e detailloding geulwandverdediging vanaf 1996.
Deze datainzameling is gestopt.
Uitvoerende organisatie:
Conctact: Rijkswaterstaat Zee en Delta Afdeling Netwerkmanagement, district Zee en Delta zuid
Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen
Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam
Telefoon: +31 (0)118-622000
Opmerkingen: Deze datainzameling is gestopt.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Bezoekadres: Buitenhaven 2 4531BX Terneuzen Postadres: Postbus 556 3000 AN Rotterdam Telefoon: +31 (0)118-622000
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: