Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-003 - Temperatuur - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestellen.
Planning metingen: Continue metingen LMW
Continue metingen MONEOS gedurende maart oktober 2012, 2013 en 2014
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV (metingen tbv LMW) en WVL (metingen tbv MONEOS)
Conctact: Servicedesk data

Bezoekadres: Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft
Postadres: Postbus 5023
2600 GA Delft
Telefoon: +31 152 757 700
Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen: - http://waterberichtgeving.rws.nl/nl/water-en-weer_dataleveringen_ophalen-opgetreden-data.htm
- De zoutgegevens van Prosperpolder en Oosterweel worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout.
- Het multiparametertoestel tbv MONEOS meet ook zuurstof, troebelheid, fluorescentie en licht. (YSI 6600 V2). Voor de meetopstelling zie “Continue metingen op de Overloop van Hansweert”.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: