Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-N-007 - Meteo - Windgegevens

Beschrijving: Windgegevens KNMI meetstation Vlissingen ( 51° 27' N.B. 03° 36'O.L )
Metadata station Vlissingen: http://projects.knmi.nl/klimatologie/metadata/vlissingen.html
Planning metingen: continu
Uitvoerende organisatie: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), De Bilt, Nederland
Conctact: Klimaatdesk KNMI, klimaatdesk@knmi.nl of https://secure.knmi.nl/contact/contact.php?klimaatdesk Contact bij Moneos voor datalevering Rijkswaterstaat WVL Data- en Informatiemanagement, Gerrit Burgers
Opmerkingen: Opmerkingen: (1) De KNMI Climate Explorer biedt veel mogelijkheden voor visualisatie en analyse.
(2) Op genoemde sites zijn ook veel andere meteorologische gegevens te vinden.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat WVL Data- en Informatiemanagement, Gerrit Burgers
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: