Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-N-004 - Vissen

Beschrijving: Monitoring van de visbestanden. Gemonitord worden bodemvis (via het programma DFS - Demersal Fish Survey) en pelagische vis. Bij de DFS worden ook epi- en hyperbenthos geinventariseerd.
Visserij gegevens - aanlandingen: commerciële visserijgegevens uit kwadrant 31F3 en 31F4
Planning metingen: DFS: 2x per jaar
Pelagische vis: mei en september
Uitvoerende organisatie: IMARES
Conctact: ingeborg.deboois@Wageningen University & Research.nl
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: