Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-EF-N-002 - Bentische primaire productie

Beschrijving: Bentische primaire productie wordt niet direct gemeten. Wel worden chlorofylpigmenten in bodemalgen en de steunparameter bodemsamenstelling gemeten. Voor chlorofyl wordt de bovenste laag bemonsterd (0-1cm), voor bodemsamenstelling de laag 0-2cm en 0-10cm.
Planning metingen: Chlorofylpigmenten: maart, juni, september en december
Bodemsamenstelling: september
Programma t/m 2014.
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Servicedesk data

Bezoekadres: Derde Werelddreef 1
2622 HA Delft
Postadres: Postbus 5023
2600 GA Delft
Telefoon: +31 152 757 700
Email: servicedesk-data@rws.nl
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: