Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-V-003 - Debiet - Bovenafvoer

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden op 6 locaties continu de debieten gemeten.
Planning metingen: Continue meting
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Tot de aanvang van de metingen in Appels- Dendermonde in 1993 is Denderbelle gebruikt voor de bepaling van de bovenafvoer
op de Dender
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: