Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-V-005 - Snelheid - Puntmeting

Beschrijving: De stroming wordt continu gemeten op vooraf gedefinieerde locaties. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Aanderaa toestellen, waarbij een puntsnelheid wordt gemeten met een Multi-frequente Doppler sensor, of met behulp van H-ADCP
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: