Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-005 - Sedimentaanvoer

Beschrijving: Een slibbalans voor het Scheldebekken wordt berekend op basis van wekelijkse schepstalen (sedimentmetingen) op de bovenlopen, vermenigvuldigd met de bijbehorende debietmetingen. Verder worden ook automatisch pompstaalnames uitgevoerd (+/- elke 7 uur). Op basis van deze staalnames en verschillende variabelen (turbiditeit, debiet, …) wordt een daggemiddelde sedimentconcentratie ter hoogte van de meetpunten berekend.
Planning metingen: wekelijkse schepstalen
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)

ing. Jan De Schutter (Joannes.DeSchutter@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: