Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-007a - Ingreepgegevens - Volumes zandwinning

Beschrijving: Zandwinhoeveelheden
Planning metingen: Jaarlijks worden hoeveelheden door zandwinbedrijven gerapporteerd aan aMT
Uitvoerende organisatie: aMT registreert de hoeveelheden zand die uit haar bevoegdheidsgebied onttrokken worden
Conctact: aMT: Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: