Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-004b - Sedimentsamenstelling (ifv lithologische kaart)

Beschrijving: Fysische analyse op sedimentstalen: Korrelgrooteverdeling, slibfractie, gehalte OS, kalkgehalte, mineralogische samenstelling
Planning metingen: Zie fiche S-MD-V-001 – Topo-bathymetrie – Gebiedsdekkend; (in hetzelfde jaar van de bathymetrische opmeting) – meting en frequentie nog niet beslist.
Uitvoerende organisatie: Verzamelen en analyseren van de bodemmonsters gebeurt door IMDC-VUB in opdracht van aMT (overheidsopdracht).
Conctact: ir. Frederik Roose (frederik.roose@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Verwante datasets:
S-MD-V-001 – Topo-bathymetrie – Gebiedsdekkend
S-MD-V-003 – Lithologische kaar
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: