Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-004c - Bodemsamenstelling - Ingreepgegevens

Beschrijving: Bodemsamenstelling van het sediment aanwezig op de verschillende baggerlokaties in de Westerschelde en de Zeeschelde
Planning metingen: Jaarlijks in het voorjaar
Uitvoerende organisatie: WL neemt de stalen, VMM doet de analyses
Conctact: WL: Elin Vanlierde (elin.vanlierde@mow.vlaanderen.be)
VMM: Ward De Cooman (w.decooman@vmm.be)
aMT: Kirsten Beirinckx (kirsten.beirinckx@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: