Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-002b - Topo-bathymetrie - bathymetrie profielen

Beschrijving: Om de evolutie van de helling en profielverandering te beschrijven en te onderzoeken is door het INBO op basis van de bathymetrische grids (vanaf 1910 tot 2005; variabel per ecozone) een profieltool ontwikkeld voor de subtidale zones.
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: INBO: Alexander Van Braeckel (Alexander.vanbraeckel@inbo.be)

W&Z : Patrick Van Bockstal (Patrick.vanbockstal@wenz.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: