Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-010 - Zuurstof - Periodiek

Beschrijving: Maandelijks vinden langsvaarten plaats van de grens tot Temse (WL), van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (MONEOS). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk (MONEOS)
Extra campagne in de zomermaanden (OMES)
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij

Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
OMES; coördinator: UA
Conctact: VMM: Sandra De Smedt (s.desmedt@vmm.be)

OMES: Tom Maris (Tom.maris@ua.ac.be)
Stijn Bosmans (Stijn.bosmans@wenz.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: