Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-EF-V-029 - Lichtindringing - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met sensoren de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling (PAR) gemeten in het water. Planning van installatie van PAR meettoestellen in 2015-2016.
Planning metingen: Continue metingen; gepland vanaf najaar 2015-2016
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare werken
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: