Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-DS-V-001b - Hogere planten

Beschrijving: In de 2010-projectgebieden worden met behulp van vegetatieopnames van PQ’s de diversiteit aan hogere planten opgevolgd. De locatie van de PQ’s word at random gekozen per stratum (huidig vegetatietype en doelvegetatietype).
Planning metingen: 0, 1, 3 en 6 jaar na uitvoering van project, nadien om de 6 jaar
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: dr. Wim Mertens (wim.mertens@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: