Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-004b - Vissen (Vrijwilligersnetwerk)

Beschrijving: Opvolgen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde en bijrivieren op basis van visbestandopnames. monitoring trekvissen.
Planning metingen: jaarlijkse herhaling, maandelijks in Beneden en Boven Zeeschelde en Rupel
2-Jaarlijks datarapport, 1 jaar na meetcyclus
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Jan Breine (jan.breine@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: