Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-004c - Vissen (Koelwater)

Beschrijving: Koelwaterbemonstering kerncentrale Doel: maandelijks wordt de geluidsinstallatie van de koelwater inlaat afgezet, van anderhalf uur voor tot anderhalf uur na LW worden de vissen die zo mee ingezogen worden bemonsterd.
Planning metingen: maandelijks; jaarlijkse herhaling
Jaarlijks datarapport, 1 jaar na meetcyclus
Meetnet stopgezet in 2013
Uitvoerende organisatie: INBO
KUL
Conctact: INBO: Jan Breine (jan.breine@inbo.be)
KUL: Filip Volckaert (filip.volckaert@bio.kuleuven.be)
Opmerkingen: Laatste datarapportage: Breine (2013) Vissen – Doel (seizoenaal patroon) in Van Ryckegem G. (Red.) MONEOS – Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2012. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. INBO.R.2013.26. Insitituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
Contact projectgroep:  
Contact inhoudelijk:  
Contact landelijk:  
Contact data opvragen:  
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten  
Inwinnende instantie: