Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-004a - Vissen (KRW)

Afstemmingsdocumenten

Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011
MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009
Onderzoek naar de trekvissoorten in het Schelde-estuarium. Voortplantings-en opgroeihabitat van rivierprik en fint
Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde
Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2011
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2007
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2010
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2008-2009
T2009-rapport Schelde-estuarium
MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten
MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten
MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten
MONEOS – Geïntegreerd datarapport: INBO: toestand Zeeschelde 2013 Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten
MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten
Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2015
Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2016
Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2013
Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2014
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2012
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2013
Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2012
Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium met ankerkuilvisserij: resultaten voor 2014
Visbestandopnames in de Zenne stroomafwaarts Brussel 2007-2010
Visbestandopnames op de Rupel en de Durme (2008-2010)
Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2010): Meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan
Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2014-2015). Metinging nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan