Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-N-012 - Baggerspecie havens (voorheen P-MD-N-012)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Stabiliteit grote geulen       nvt
(2): Zandhuishouding       nvt
(3): Kwaliteit habitattypen       nvt
 
Afgeleide parameters
Jaartotalen per macrocel, vanaf 2002
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar