Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

P-HD-V-004 - Stroomsnelheid - Dwarsraai

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Stroomsnelheid en stroomrichting       Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
 
Afgeleide parameters
(1) Debiet door dwarssectie
(2) Stroomsnelheidvectoren - Stroomatlas
(3) Duur eb en vloed
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
INGANG DGD
-------------------------------------------------------------------------------------
ingang DGD 51,300892 - 4,2732822 / 2006 - 2017
Parameter: Stroomsnelheid en stroomrichting
Meetmethode: Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
LIEFKENSHOEK
-------------------------------------------------------------------------------------
Liefkenshoek 51,302455 - 4,2956039 / 2005 - 2008
Parameter: Stroomsnelheid en stroomrichting
Meetmethode: Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
RAAI K
-------------------------------------------------------------------------------------
Raai K 51,312672 - 4,2881004 / 2005 - 2008
Parameter: Stroomsnelheid en stroomrichting
Meetmethode: Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
SCHELLE
-------------------------------------------------------------------------------------
Schelle 51,135047 - 4,328576 / 2005 - 2006
Parameter: Stroomsnelheid en stroomrichting
Meetmethode: Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
WAARDE
-------------------------------------------------------------------------------------
Waarde 51,401136 - 4,0252436 / 2006 - 2006
Parameter: Stroomsnelheid en stroomrichting
Meetmethode: Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------