Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-V-006 - Golfwerking

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Waterstand       Akoustische hoogtemeting dmv looptijdmeting (LOG_aLevel toestellen van General Acoustics)
 
Afgeleide parameters
(1) significante golfhoogte in cm
(2) maximale periode in s
(3) significante periode in s
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
GALGESCHOOR-LILLO ZESABF-1OOA-00V
-------------------------------------------------------------------------------------
Galgeschoor-Lillo zesabf-1ooa-00v 143882 - 222002 / 2010 - 2011
Parameter: Waterstand
Meetmethode: Akoustische hoogtemeting dmv looptijdmeting (LOG_aLevel toestellen van General Acoustics)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
LILLO-MEETPAAL ZES07G
-------------------------------------------------------------------------------------
Lillo-Meetpaal zes07g 143525 - 223303 / 2015 -
Parameter: Waterstand
Meetmethode: Akoustische hoogtemeting dmv looptijdmeting (LOG_aLevel toestellen van General Acoustics)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------