Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-MD-V-007b - Ingreepgegevens - Bagger- en storthoeveelheden

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Massa en volume       Registratie aan boord
(2): Ruimtelijke spreiding van de hoeveelheden onder Massa en volume       Registratie aan boord
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
ALLE BAGGER- EN STORTLOCATIES
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle bagger- en stortlocaties - / 2004 -
Parameter: Massa en volume
Meetmethode: Registratie aan boord
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle bagger- en stortlocaties - / 2004 -
Parameter: Ruimtelijke spreiding van de hoeveelheden onder Massa en volume
Meetmethode: Registratie aan boord
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------