Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-014 - Zware metalen in de waterfase

=> Serie:
Serienaam Vlissingen Boei SSVH
Latitude 28280
Longitude 381900
Beginpunt traject  
Eindpunt traject  
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)  
Frequentie (staalnames/jaar) 13
Parameter - Methode: K (ug/liter) - AAS: Atomaire Absorptie Spectrometrie ICP: geinduceerd gekoppeld plasma ICP-MS: ICP gekoppeld aan massaspectrometer
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:  
Opmerking: RDX RDY