Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-HD-N-003 - Debiet - Bovenafvoer

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(290) Debiet in m3/s m3/s Naar dataportaal
(2445) Dagdebiet in m3 m3 Naar dataportaal
(2446) Daggemiddeld debiet in m3/s m3/s Naar dataportaal
(3693) Debietsmeting per 10 minuten in m3/s m3/s Naar dataportaal
(4971) Pentadegemiddelde debiet in m³/s m³/s Naar dataportaal