Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-N-022 - Sulfaat (SO4)

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1972) Sulfaat in mg/l Na filtratie in oppervlaktewater mg/l Naar dataportaal
(1973) Sulfide in mg/kg drooggewicht in zwevend stof mg/kg Naar dataportaal