Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-FC-V-002 - Geleidbaarheid - Periodiek

Parameters/methoden in dataportaal

Bekijk alle parameters in het dataportaal
(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(272) Geleidendheid (Conductiviteit) in mS/cm in de waterkolom mS/cm Naar dataportaal
(998) Saliniteit in PSU in oppervlaktewater PSU Naar dataportaal
(999) Saliniteit in PSU, gemeten met CTD PSU Naar dataportaal
(2474) Saliniteit in de waterkolom in ppt ppt Naar dataportaal
(2562) Geleidendheid (Conductiviteit) in us/cm in oppervlaktewater uS/cm Naar dataportaal