Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-009 - Fytoplankton

=> Serie:
Serienaam Vlissingen Boei SSVH
Latitude 28280
Longitude 381900
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 19
Parameter - Methode: pH /
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: RDX RDY