Datafiches | Scheldemonitor
MONEOS datafiches

S-DS-V-003 - Hyperbenthos

=> Serie:
Serienaam Walcheren 20
Latitude 03°13’14’’
Longitude 51°39’31’’
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 12
Parameter - Methode: Saliniteit pss (practical salinity scale) dimensieloos / Geleidbaarheid (voor temperatuur en druk gecorrigeerd). Berekening met UNESCO-formules.
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: ED50ol ED50nb