login     
   Home
  
English  
  
  
  
  
  - IMIS: Integrated Marine Information System -
log in

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen

Meer:  Instituten 
Engelstalige titel: Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments
Overkoepelend project: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Referentie nr.: ua_3885
Acroniem: OMES 3
Periode: 2002 tot 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Ecologie; Getijden; Vervuiling; Waterkwaliteit
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]

Instituten (2)  Top 

Abstract:
Deze studie maakt het 8ste perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel volgt de ontwikkelingen in twee mesocosmos-opstellingen op: een te Kruibeke, en een op de UIA-campus te Wilrijk. De mesocosmos-opstelling te Kruibeke dient om de invloed van verontreiniging op overstromingsgebieden in te schatten. Deze te Wilrijk dient om de invloed van het getij op de groei van riet te bestuderen. De aanvoer van contaminanten wordt gevolgd. Daarnaast worden de effecten van verontreiniging van de belangrijkste contaminanten op de sleutelsoorten gekwantificeerd. De sleutelsoorten zijn riet en Oligochaeta. De sublethale responsen worden gekwantificeerd met behulp van biomarkers. Daarnaast wordt een recent ontwikkelde techniek toegepast die verschuivingen t.g.v. verontreiniging in microbiële populaties aantoont. Die microbiële gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor belangrijke ecosysteemfuncties zoals de koolstof- en nutriëntcycli.

 Top | Instituten 
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.