Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Bevolkingsdruk

Kernboodschap:

Het aantal inwoners in de gemeenten langs het Schelde-estuarium is sinds 1990 met 5,4% toegenomen tot bijna 2 miljoen (2008). Zowel in de Vlaamse als Nederlandse Scheldegemeenten ging in het voorbije decennium vooral landbouwgrond verloren in het voordeel van ander bodemgebruik zoals (semi-)bebouwing en verkeer. 14% van de totale oppervlakte van de Scheldegemeenten is in 2009 bebouwd, een stijging van 1,7% t.o.v. 1996 - 1997. Het gemiddelde inkomen van een inwoner in de Vlaamse of Nederlandse Scheldegemeenten lag in 2007 lager dan het gemiddelde inkomen van een inwoner in respectievelijk het Vlaamse gewest of Nederland.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Aantal en dichtheid van de bevolking in de ScheldegemeentenAlgemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Bodemgebruik en bebouwde oppervlakte in de ScheldegemeentenAdministratie van het kadaster
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Welvaartsindex in de ScheldegemeentenAlgemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Centraal Bureau voor de Statistiek


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: