Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Kwaliteit van het oppervlaktewater

Kernboodschap:

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het Schelde-estuarium scoort globaal onvoldoende volgens de beoordeling van de Europese Kaderrichtlijn Water. In 2009 behaalt geen enkel oppervlaktewaterlichaam in het Schelde-estuarium een goede chemische of goede ecologische toestand. Wat betreft de chemische toestand voldoen de concentraties van metalen, industriële verontreinigende stoffen en bestrijdingsmiddelen in meer dan 60% van de waterlichamen aan de normen. Het probleem ligt vaak bij andere verontreinigende stoffen. De meeste waterlichamen scoren ook minder dan goed bij de beoordeling van de ecologische kwaliteitselementen van de richtlijn (algen, overige waterflora, ongewervelde bodemdieren, vis, fysicochemische parameters en specifiek verontreinigende stoffen). Het visbestand van het estuarium verkeert in een matige tot slechte toestand. De zuurstofhuishouding is de afgelopen decennia echter wel veel verbeterd.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Chemische toestand van de oppervlaktewateren in het Schelde-estuariumRijkswaterstaat
Vlaamse milieumaatschappij
Ecologische toestand/potentieel van de oppervlaktewateren in het Schelde-estuariumRijkswaterstaat
Vlaamse milieumaatschappij
Toestand van het visbestand in het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Rijkswaterstaat
Zuurstofhuishouding in het Schelde-estuariumCentrum voor Estuariene en Mariene Ecologie
OMES
Rijkswaterstaat
Vlaamse milieumaatschappij


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: