Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Bedreiging voor biodiversiteit

Kernboodschap:

Het toenemende verkeer van goederen en personen over grote afstanden zorgt ervoor dat meer niet-inheemse soorten zich kunnen vestigen in nieuwe leefgebieden. Het Schelde-estuarium waar havens, scheepvaart en transport van bijzonder belang zijn, ontsnapt ook niet aan deze trend. Het totaal aantal geregistreerde niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in en rond het Scheldeestuarium bedraagt 83 (situatie 2009). Negen van deze 83 soorten worden voorlopig beschouwd als 'potentieel invasief'. De brakwaterzone blijkt bijzonder gevoelig voor de vestiging van nieuwe niet-inheemse soorten.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Aantal niet-inheemse soorten in de zoute, brakke en/of zoete saliniteitszone van het Schelde-estuariumInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
VLIZ Alien Species Consortium


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: