Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Kansen voor natuur

Kernboodschap:

De overheid, de bedrijfswereld en de maatschappij werken samen aan nieuwe 'kansen voor natuur' in het Scheldegebied. Belangrijke voortgang is geboekt op vlak van de waterzuivering en de Europese normen inzake zuiveringsrendement voor stikstof en fosfor worden zowel in Nederland als in Vlaanderen ruimschoots gehaald. Gezien de beperkte omvang en groeiperspectieven in de biologische landbouw richten de maatregelen in de landbouwsector in het Scheldestroomgebieddistrict zich sterk op het verminderen van insijpeling van vermestende stoffen naar de oppervlaktewateren. In jaren met 'natte winters' blijft het - ondanks de globaal dalende trend - een uitdaging om de nitraatconcentraties onder de drempelwaarden (50mg NO3/L) te houden. Belangrijke gemeenschappelijke doelstellingen zijn ook gesteld voor het herstellen van de vismigratie in de Schelde. In 2009 zijn 3 van de 50 (6%) van de vismigratieknelpunten in het estuarium opgeheven. Daarmee is de (Benelux) doelstelling van 1996, echter nog ver buiten bereik.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Opheffen van vismigratie knelpunten in het Schelde-estuariumSportvisserij Nederland
Vlaamse milieumaatschappij
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Waterzuiveringsbeleid   Centraal Bureau voor de Statistiek
Vlaamse milieumaatschappij
Biologische landbouw   Departement Landbouw en Visserij
Stichting SKAL


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: