Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Visserij

Kernboodschap:

Beroepsvisserij in het Schelde-estuarium vindt enkel plaats in de Westerschelde. Op de Beneden- en Boven-Zeeschelde is er geen beroepsvisserij meer. Wat betreft de kokkelvisserij, werd in de periode 1992 - 1995 steeds meer dan 50% van de totale oogstbare hoeveelheden kokkelvlees opgevist. Daarna viel dit percentage sterk terug en in de periode 2006 - 2010 werden zelfs geen kokkels meer opgevist. 1998 en 2004 waren goede kokkeljaren in de Westerschelde met een totale hoeveelheid van respectievelijk 3,59 en 3,43 miljoen kg 'oogstbaar' kokkelvlees. Slechts 2 (schelvis en schol) van de 7 belangrijkste commerciële visbestanden in de Noordzee en aangrenzende gebieden bevinden zich in 2009 binnen veilige biologische referentiewaarden. Voor het Schelde-estuarium is geen gebiedsgerichte beoordeling beschikbaar. Sportvisserij vindt plaats over het gehele estuarium, maar cijfergegevens over deze visserijdruk zijn niet beschikbaar.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
VisserijdrukWageningen IMARES
Commerciële visbestanden binnen veilige referentiewaardenInternationale Raad voor het Onderzoek van de Zee


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: