Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Maatschappelijke respons en samenwerking

Kernboodschap:

De Werkgroep Onderzoek en Monitoring is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) die o.a. invulling geeft aan het Memorandum van Den Haag (2005), waarin een "langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij het beleid en beheer in het Schelde-estuarium" werd opgenomen. De Scheldemonitor (www.scheldemonitor.org) is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het jaarlijks aandeel 'gezamenlijke' Vlaams-Nederlandse publicaties over het Schelde-estuarium is in 10 jaar tijd gestegen van 18% (2000) naar 54% (2010). Deze meting omvat publicaties die in de 'Scheldemonitor' opgenomen en beschreven zijn en waarvan bovendien de herkomst van de auteurs gekend is. Gemiddeld is jaarlijks 25% van deze publicaties het resultaat van een grensoverschrijdende samenwerking.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Grens- en sectoroverschrijdende samenwerking   ScheldeMonitor (Vlaams Instituut voor de Zee)


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: