Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren

Kernboodschap:

De Schelde-indicatoren kunnen pas volledig tot hun recht komen als ze gedragen worden door een brede maatschappelijke basis. De gebruikersstatistieken van de Schelde-indicatoren website geven aan in welke mate de doelgroep toegang heeft gevonden tot het instrument. De analyse van deze gebruikersstatistieken doet bovendien dienst als een indirecte vorm van gebruikersoverleg en wordt aangewend bij de aansturing van de inhoud en het concept van de Schelde-indicatoren. Verder kan de analyse van deze statistieken ook gebruikt worden om de gevolgde communicatiestrategie te evalueren en waar nodig bij te stellen. De gegevens die deze indicator onderbouwen, zullen pas verschillende maanden na de lancering van de Schelde-indicatoren website beschikbaar zijn, wanneer een voldoende lange tijdsreeks van gebruikersstatistieken voorhanden is.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren   Vlaams Instituut voor de Zee


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: