Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Nautisch beheer

Kernboodschap:

Eind juni 2011 zullen twee rapporten door de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) geëvalueerd worden:

- De actualisatie van de evaluatie 'externe veiligheid' (risico-contouren)

- De eindresultaten van de studie ketenwerking

Na deze evaluaties zal de PC samenvattende teksten voor de indicator(en) 'nautisch beheer' aanleveren

De ontwerptekst nautisch beheer is opvraagbaar via het Scheldemonitor informatiesysteem
MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Nautische veiligheid in het Schelde-estuarium  

Nautische vlotheid in het Schelde-estuarium    
 Bekijk deze data in het dataportaal:
 
  • Scheepvaart: Nautisch Beheer
  • Scheepvaart