Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Bodemberoerende activiteiten

Kernboodschap:

De jaarvolumes gebaggerd en gestort materiaal bereikten tijdens de eerste en tweede verruiming van het Schelde-estuarium maximale waarden tot 17 miljoen m³. Na de tweede verruiming werd jaarlijks gemiddeld 9,7 miljoen m³ gebaggerd. Over de gehele periode (1931 - 2008) is in het estuarium 116 miljoen m³ meer gebaggerd dan werd teruggestort. Tot 1970 werd veel baggerspecie gebruikt voor de aanleg van nieuwe haven- en industrieterreinen. Sinds 1956 werd 154 miljoen m³ zand gewonnen in het Schelde-estuarium. De zandwinning in de Westerschelde is sinds 1993 geplafonneerd op 2,6 miljoen m³ en wordt vanaf 2014 stopgezet. In de periode 1981 - 2008 werd gemiddeld 1,1 miljoen m³ zand gewonnen in de Zeeschelde. De kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium is minimaal t.o.v. de toegevoegde waarde gerealiseerd door de Scheldehavens.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Bagger- en stortvolumes in het Schelde-estuarium naar locatieAfdeling Maritieme Toegang
Kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuariumAfdeling Maritieme Toegang
Volume gewonnen zand in het Schelde-estuarium naar locatieAfdeling Maritieme Toegang
Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: