Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Behoud van morfologie en dynamiek

Kernboodschap:

De verschillende leefgebieden (ecotopen) in het Schelde-estuarium hebben de laatste 50 jaar grote veranderingen ondergaan. In 2004 is de slik- (en plaat)oppervlakte in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde met 20% gedaald t.o.v. de jaren '50, een verlies van ruim 1.000 ha. De schoroppervlakte is in 2004 tweederde van de oppervlakte in de jaren '50, een daling van om en bij de 1.500 ha. De subtidale of onderwater leefgebieden zijn in dezelfde periode toegenomen in oppervlakte met 325 ha. De geulen van de Westerschelde zijn gemiddeld verdiept en/of verbreed in de periode 1951 - 2002. De gemiddelde hoogwaterstanden vertonen in het Schelde-estuarium een stijgende trend sinds 1888. De locatie van de maximale gemiddelde hoogwaterstand en de minimale gemiddelde laagwaterstand zijn sinds 1888 stroomopwaarts verschoven. De ontwikkelingen in de saliniteit- of zoutgradiënt zijn lastig te interpreteren en verdienen nog nader onderzoek.

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Ontwikkeling van de ecotopen in het Schelde-estuariumALKYON Hydraulic Consultancy & Research
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Rijkswaterstaat
Ontwikkeling van het geulenstelsel van de WesterscheldeDeltares
Waterstanden en getijasymmetrie in het Schelde-estuariumRijkswaterstaat
Waterbouwkundig laboratorium
Saliniteitsgradiënt van het Schelde-estuariumCentrum voor Estuariene en Mariene Ecologie
Rijkswaterstaat
Universiteit Antwerpen
Vlaamse milieumaatschappij
Waterbouwkundig laboratorium


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: