Indicatorfiches | Scheldemonitor


>> Veiligheid tegen overstromen

Kernboodschap:

De gemiddelde hoogwaterstanden in het Scheldeestuarium vertonen sinds 1888 een stijgende trend. De evolutie van de gemiddelde laagwaterstanden is minder eenduidig. De locatie van de maximale gemiddelde hoogwaterstand en de minimale gemiddelde laagwaterstand zijn sinds 1888 stroomopwaarts verschoven. Het aantal stormvloeden te Vlissingen en Antwerpen is in de periode 1950 - 2000 toegenomen. De overstromingsrisico in de dijkringgebieden langs de Westerschelde zijn, zowel in aantal slachtoffers als economische waarde, gedaald in 2005 t.o.v. 1975. In het Zeescheldebekken bedraagt het overstromingsrisico (schade) ongeveer 1 miljard euro per jaar (situatie 2006).

Indicator samengevat

MetingTechnische ficheDataleverancier(s)
Overstromingsrisico's langs het Schelde-estuariumDeltares
Rijkswaterstaat
Waterbouwkundig laboratorium
Waterstanden en getijasymmetrie in het Schelde-estuariumHelpdesk Water, Rijkswaterstaat
Waterbouwkundig laboratorium


  
 Bekijk deze data in het dataportaal: