Werkgroep Onderzoek en Monitoring (Werkgroep O&M) | Scheldemonitor

Werkgroep Onderzoek en Monitoring (Werkgroep O&M)

De Werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht ter ondersteuning van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. De werkgroep coördineert een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma (MONEOS), zorgt voor afstemming tussen onderzoek en monitoring over de grenzen heen en afstemming met de toekomstige uitdagingen voor beleid en beheer omschreven in de Agenda voor de Toekomst. De werkgroep wordt ondersteund door een Stuurgroep, Kerngroep, Projectgroepen en de Commissie monitoring Westerschelde.

Meer over de Werkgroep Onderzoek en Monitoring: http://www.vnsc.eu/agenda-voor-de-toekomst/aanpak/