Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

V.I.S.: Vis Informatie Systeem [Fish Information System]


Ook beschikbaar via:
Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Het Vis Informatie Systeem of kortweg V.I.S. is een interactieve databank waarin zo veel mogelijk gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzameld zijn en ter beschikking gesteld zijn. meer

Het stelt gegevens ter beschikking over welke vissoorten in een bepaalde waterloop aanwezig zijn, of de palingen in een buurt verontreinigd zijn met zware metalen of wanneer het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) een afvissing uitvoert op een bepaalde plaats.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vis
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Vissen, ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP), België, Vlaanderen, Abramis brama (Linnaeus, 1758), Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819), Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), Aspius aspius (Linnaeus, 1758), Barbatula barbatulus (Linnaeus, 1758), Barbus barbus (Linnaeus, 1758), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Carassius auratus (Linnaeus, 1758), Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758), Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758), Cobitis taenia Linnaeus, 1758, Cottus gobio Linnaeus, 1758, Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Esox lucius Linnaeus, 1758, Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758, Gobio gobio (Linnaeus, 1758), Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758), Lampetra planeri (Bloch, 1784), Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758), Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758), Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758), Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758), Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792), Perca (Stizostedion) lucioperca (Linnaeus, 1758), Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), Pimephales promelas Rafinesque, 1820, Pleuronectes flesus Linnaeus, 1758, Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838), Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758), Rhodeus sericeus (Pallas, 1776), Rutilus aula (Bonaparte, 1841), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Salmo trutta fario Linnaeus, 1758, Salmo trutta Linnaeus, 1758, Silurus glanis Linnaeus, 1758, Tinca tinca (Linnaeus, 1758), Umbra pygmaea (DeKay, 1842)

Geografische spreiding
ANE, België, Belgisch Continentaal Plat (BCP) [Marine Regions]
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1993 [Gestart]

Taxonomische spreiding
Abramis brama (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) [WoRMS]
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) [WoRMS]
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Barbatula barbatulus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Cottus gobio Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) [WoRMS]
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Esox lucius Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Lampetra planeri (Bloch, 1784) [WoRMS]
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) [WoRMS]
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) [WoRMS]
Perca (Stizostedion) lucioperca (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Pimephales promelas Rafinesque, 1820 [WoRMS]
Pleuronectes flesus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838) [WoRMS]
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) [WoRMS]
Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) [WoRMS]
Rutilus aula (Bonaparte, 1841) [WoRMS]
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Salmo trutta Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Silurus glanis Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Umbra pygmaea (DeKay, 1842) [WoRMS]

Bijdrage door
HEMMIS N.V.: Hydro Ecolo Meteo Management Information Systems (HEMMIS), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Gerelateerde datasets
Gepubliceerde dataset:
Estuaria VIS-dataset, meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Vrielynck, S. et al. (2003). De visbestanden in Vlaanderen anno 1840-1950: een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. IBW.Wb.V.R., 2002.89. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 271 + annexes, 1 cd-rom pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2015-11-26
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid